Opvarmning af kirken

Mange kirker har meget høje varmeregninger. Det skyldes ofte at der fyres med olie, gas eller fjernvarme, som med radiatorer opvarmer luften i kirkens rum. Da varm luft stiger opad, forsvinder det meste af varmen op under loftet.

Med infrøde varmepaneler under- og evt. omkring kirkebænkene og andre steder hvor der befinder sig mennesker under anvendelse af kirken, opvarmes luftens ikke, men derimod genstande og menneskekroppe, som reflekterer varmen. På den måde skabes der et lokalt varmt miljø, der hvor der er nødvendigt, og der spildes ikke energi på de mange ekstra m3 rum, hvor man ikke har brug for varmen.
De infrarøde paneler behøves først at tændes få timer før varmen ønskes.

I et parcelhus er vores infrarøde paneler halvt så dyre i drift som tradionel elvarme netop fordi de virker meget hurtigere og effektivt. Også olie og gas er dyrere end de infrarøde paneler i drift. Desuden er levetiden ret begrænset på olie- og gasanlæg.
I kirker med meget større lofthøjde end alm. beboelse, er besparelsen endnu større, sammenlignet med de tradionelle opvarmningsformer,pga. den store luftmænde fra loftet og ned i menneskehøjde, der først skal opvarmes, inden kirken føles varm.
Derfor er infrarød varme, et super godt alternativ til opvarmning af kirker.

Moderne Energi ApS, Terslev Bygade 33, 4690 Haslev. Tlf: +45 31533171 info@moderneenergi.dk

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk